خانه > ویندوز, کامپیوتر, اینترنت, ادبیات, بازی, برنامه نویسی, تفریحی, تراوش مغزی, خبر, دلفی, زندگی > یک پست عجیب و غریب برای آدمهای عجیب و غریب

یک پست عجیب و غریب برای آدمهای عجیب و غریب

پیش نوشت : پاسخی به کنجکاوی های خودم
.

.

اگه مطالب قبلی این وبلاگ رو دنبال کرده باشید حتما با برنامه » تصحیح ورودی های صفحه کلید » آشنا هستید . واقعا زمانی که این برنامه رو مینوشتم فکر نمیکردم اینقدر مورد استقبال قرار بگیره به نظرِ خودم این ابزار فقط به خاطر یک کنجکاوی ساده ایجاد شده بود
.
اما بعد از نوشتن برنامه همیشه یه سوال در ذهنم بود : چند کلمه وجود داره که روی کیبورد اگه در زبان اشتباه تایپ بشه باز هم معنی داره ؟  مثلا شما قراره برای دوست خودتون در چت بنویسید که در دانشگاه هستید و این کار رو با کیبوردی که فکر میکنید روی زبان انگلیسیه انجام میدید اما بعد از تایپ متوجه میشید که زبان کیبورد فارسی بوده پس مسلما ورودی شما چیز عجیب و غریب و اشتباهی خواهد بود اما اگه دقت کنید کلمه ای که تایپ کردید اینه : » عده » . من همیشه وقتی این حالت پیش میومد  احساس جالبی بهم دست میداد و دقیقا میخواستم بدونم چند کلمه جادویی بین زبان فارسی و انگلیسی این حالت براشون روی کیبورد استاندار پیش میاد
.
از یک دیتابیس انگلیسی با 42666 کلمه استفاده کردم و برای کلمات فارسی تعداد زیادی مقاله و کتاب و صفحه وب رو پردازش کردم و به تعداد 323861 کلمه رسیدم که البته همش معنی دار نبود با این حال برای شروع خوب بود
.
به کمک آخرین نسخه دلفی ( دلفی ایکس ای ) برنامه ای برای جستجوی این کلمات جادویی بین دو زبان نوشتم ( فیلم کوتاهی از برنامه رو از اینجا ببینید ) : نتیجه جالب و خیلی دور از انتظار بود : تعداد این کلمات واقعا زیادتر از تصور من بود و احتمالا بیشتر هم هست
.

  

.

برای من وقت گذاشتن روی چنین موضوعاتی علی رغم بی استفاده بودن خروجیش گاهی جالبه . دقت کنید از فانکشن های مشابهی برای نوشتن برنامه تصحیح ورودی های صفحه کلید استفاده شده پس اونقدرها هم این کار بی حاصل نبوده . موفق باشید
.
در کامپایل مغزی لذت کشف و برنامه نویسی را تجربه کنید
.
.

Advertisements
 1. mohammaddesign
  ژوئن 14, 2011 در 2:34 ب.ظ.

  یه لیست کاملتر :

  A _ ش = 2
  Ab _ شذ = 3081
  Ac _ شز = 2291
  Ack _ شزن = 43134
  Afr _ شبق = 39017
  Ago _ شلخ = 4931
  Ah _ شا = 6
  Ail _ شهم = 7172
  Am _ شئ = 3155
  An _ شد = 2
  Ani _ شده = 2
  As _ شس = 28
  Ash _ شسا = 13675
  At _ شف = 1134
  Au _ شع = 281
  Aut _ شعف = 15912
  Awn _ شصد = 6879
  Ax _ شط = 4671
  Ay _ شغ = 665
  B _ ذ = 2
  Ba _ ذش = 639
  Bi _ ذه = 1783
  Boh _ ذخا = 47307
  By _ ذغ = 2084
  c _ ز = 5
  Can _ زشد = 10073
  Cha _ زاش = 6243
  Chin _ زاهد = 1864
  Ci _ زه = 8
  Civi _ زهره = 4485
  Co _ زخ = 77
  Cog _ زخل = 25960
  Col _ زخم = 205
  Con _ زخد = 7578
  Cox _ زخط = 763
  Cur _ زعق = 3447
  Cut _ زعف = 9955
  E _ ث = 0
  El _ ثم = 142
  Et _ ثف = 8728
  F _ ب = 0
  Fa _ بش = 62
  Fag _ بشل = 4745
  Fal _ بشم = 14338
  Fan _ بشد = 713
  Far _ بشق = 5365
  Fay _ بشغ = 45072
  Fe _ بث = 217
  Fi _ به = 11
  Fin _ بهد = 4501
  Fish _ بهسا = 21938
  Flu _ بمع = 7
  Fly _ بمغ = 29008
  Foal _ بخشم = 23383
  Fog _ بخل = 19354
  Fox _ بخط = 20036
  Fug _ بعل = 907
  Ful _ بعم = 4351
  Fun _ بعد = 172
  Fur _ بعق = 349
  G _ ل = 0
  Gal _ لشم = 16216
  Gf _ لب = 62
  Ghi _ لاه = 1216
  Gig _ لهل = 326
  Gl _ لم = 37
  Go _ لخ = 47
  Gw _ لص = 185
  H _ ا = 0
  Ha _ اش = 10
  Hag _ اشل = 2031
  Hai _ اشه = 4104
  Hank _ اشدن = 6495
  Hap _ اشح = 33917
  Has _ اشس = 20668
  Hat _ اشف = 1154
  Hath _ اشفا = 2261
  Hay _ اشغ = 665
  He _ اث = 177
  Her _ اثق = 17087
  Het _ اثف = 8728
  Hi _ اه = 5
  Hic _ اهز = 1881
  Hick _ اهزن = 3660
  High _ اهلا = 41908
  His _ اهس = 274
  Ho _ اخ = 46
  Hob _ اخذ = 327
  Hoc _ اخز = 7001
  Hog _ اخل = 124
  Hoi _ اخه = 271
  Hot _ اخف = 11036
  How _ اخص = 9987
  Hue _ اعث = 1433
  Hug _ اعل = 193
  Hun _ اعد = 122
  Hush _ اعسا = 22788
  Hut _ اعف = 743
  I _ ه = 0
  If _ هب = 37
  Ihs _ هاس = 18
  Il _ هم = 25
  Ilk _ همن = 3297
  In _ هد = 97
  Ink _ هدن = 5057
  Inn _ هدد = 41460
  Is _ هس = 47
  Ish _ هسا = 47
  It _ هف = 4105
  Iv _ هر = 70
  J _ ت = 0
  Jack _ تشزن = 43134
  Java _ تشرش = 36184
  Jhvh _ تارا = 5160
  Jib _ تهذ = 10199
  Jig _ تهل = 1715
  Jo _ تخ = 14
  Jog _ تخل = 671
  Jot _ تخف = 28
  Jow _ تخص = 354
  Jug _ تعل = 78
  Jut _ تعف = 49
  K _ ن = 0
  Khan _ ناشد = 29658
  Kil _ نهم = 21438
  Kin _ نهد = 3518
  Kit _ نهف = 5189
  Ko _ نخ = 629
  Ku _ نع = 191
  L _ م = 0
  La _ مش = 3
  Lal _ مشم = 6932
  Lank _ مشدن = 39194
  Lao _ مشخ = 1713
  Lar _ مشق = 2867
  Lay _ مشغ = 880
  Leg _ مثل = 237
  Lin _ مهد = 9767
  Lo _ مخ = 44
  Lock _ مخزن = 5041
  Log _ مخل = 871
  Lot _ مخف = 47
  Low _ مخص = 422
  Lox _ مخط = 25426
  Lp _ مح = 25
  Lug _ معل = 79
  Lull _ معمم = 24426
  Lung _ معدل = 3310
  Lunk _ معدن = 95
  Ly _ مغ = 20
  M _ ئ = 14
  Mi _ ئه = 191
  N _ د = 2
  Ne _ دث = 321
  Nik _ دهن = 110
  Nil _ دهم = 1386
  No _ دخ = 59
  Noah _ دخشا = 3586
  Nog _ دخل = 302
  Non _ دخد = 1332
  Nth _ دفا = 967
  Nu _ دع = 319
  Nut _ دعف = 2112
  o _ خ = 5
  Oaf _ خشب = 19368
  Oak _ خشن = 575
  Of _ خب = 74
  Oh _ خا = 5
  Ohm _ خائ = 443
  Ok _ خن = 152
  On _ خد = 86
  Op _ خح = 1450
  Os _ خس = 548
  Ot _ خف = 28
  Owl _ خصم = 6660
  Ox _ خط = 65
  P _ ح = 0
  Pa _ حش = 81
  Pal _ حشم = 5748
  Pat _ حشف = 18020
  Ph _ حا = 40
  Pi _ حه = 14
  Pl _ حم = 31
  Posh _ حخسا = 21332
  Pt _ حف = 421
  Q _ ض = 0
  R _ ق = 3
  Ra _ قش = 894
  Rag _ قشل = 51662
  Rara _ قشقش = 17400
  Rs _ قس = 617
  Run _ قعد = 1791
  S _ س = 0
  Sh _ سا = 14
  Shog _ ساخل = 18049
  Shun _ ساعد = 336
  Shy _ ساغ = 10226
  Silk _ سهمن = 20932
  Ski _ سنه = 1685
  Sly _ سمغ = 19453
  So _ سخ = 127
  Sol _ سخم = 36248
  Soli _ سخمه = 36248
  Sow _ سخص = 23763
  Sr _ سق = 137
  St _ سف = 2
  Sun _ سعد = 39752
  T _ ف = 0
  Ta _ فش = 649
  Tat _ فشف = 38124
  Te _ فث = 20342
  Tho _ فاخ = 1947
  Thug _ فاعل = 5135
  Til _ فهم = 706
  To _ فخ = 4851
  Tu _ فع = 28
  Tug _ فعل = 105
  U _ ع = 7
  Ugh _ علا = 193
  Un _ عد = 25
  Uni _ عده = 336
  Urn _ عقد = 6605
  Us _ عس = 270
  V _ ر = 0
  Van _ رشد = 57
  Via _ رهش = 46364
  Vis _ رهس = 18724
  Vow _ رخص = 1467
  W _ ص = 22
  Why _ صاغ = 38496
  Wy _ صغ = 1592
  X _ ط = 10
  Y _ غ = 2
  Z _ ظ = 14

 2. ژوئن 15, 2011 در 7:12 ق.ظ.

  محمد خان خیلی حال میکنم باهات
  اگه امکانش هست یه مطلبی چیزی درباره روش پردازش صفحات وب تویه دات نت معرفی کن به من

  • mohammaddesign
   ژوئن 15, 2011 در 1:30 ب.ظ.

   سعی میکنم یکی از پروژه های آینده رو با دات نت بنویسم و با سورس منتشر کنم . نمیدونم چقدر از دات نت اطلاع دارید اما برای شروع روی انواع توابع کار با متن کار کنید : سعی کنید توابع کاربردی و موجود رو خودتون پیاده سازی کنید : در عین حال روی روش های دانلود مالتی ترد هم وقت بذارید و پردازش با چند هسته رو هم ازش غافل نشید . موفق باشید

 3. ژوئن 24, 2011 در 4:17 ب.ظ.

  خیلی جالبه که علایق مشترکی داریم!
  من هم همچین دغدغه‌ای داشتم، البته دیتابیسی نداشتم که چک کنم آن را.
  ولی این مورد را خودم پیدا کردم!
  Voah صوت تعجب!
  =
  رخشا

 1. No trackbacks yet.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: